Home Bio Tour & Concerts Music & CD's Blog Photo Gallery Links Press Contact
 

« Back to CD's

 

FEAR AN BHATA (Irish version – from Rathlin Island)

Théid mé suas ar an chnoc is airde,
Féach an bhfeic mé fear an bháta;
An dtig thú anocht, nó an dtig thu amárach?
Nó muna dtig thú idir is trua atá mé.
[chorus]
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
Cead míla failte gach áit a té tú
Tá mo chroí-se briste, brúite,
Is tric na deoir o mo mo shúile
An dtig thú inniu nó am bidh mé súil leat,
Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?

A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
Cead míla failte gach áit a té tú
Gheall mo leanann domh gúna den tsioda
Gheall é sin agus breacan riabhach
Fáinne oir anns a bhfeicfinn íomha
Ach is eagal liom go ndearn sé dearmad

A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
A fhir an bháta, is na hó-ro eile
Cead míla failte gach áit a té tú

Tá mo croíse ag dul in airde
Chan don fidleir chan don clairsoir
Ach do Stuirithoir an bhata
Is muna dtig tú abhaile is trua atá mé

Chorus.

 

Copyright © 2011. Niamh Parsons. All Rights Reserved. Website by Websites By Kristen, LLC.